Redakcja Czasopisma Technicznego

Redaktor Naczelny - prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
e-mail: jgawlik@mech.pk.edu.pl

Sekretarz Sekcji, starszy redaktor mgr Dorota Sapek
e-mail: dsapek@wydawnictwo.pk.edu.pl
tel. 12 628 37 25 w. 16

Starszy redaktor mgr Aleksandra Urzędowska
e-mail: aurzedowska@pk.edu.pl
tel. 12 628 37 25 w. 11

Kontakt do Redakcji:
e-mail: czasopismo@pk.edu.pl
ul. Skarżyńskiego 1
31-866 Kraków