Zapory

W celu utrzymania jakości i rzetelności naukowej publikowanych w Czasopiśmie Technicznym artykułów redakcja wdrożyła procedury przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach) i „guest authorship” (sytuacja gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). W związku z powyższym redakcja wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów  w powstanie publikacji oraz podania źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w formie pisemnego oświadczenia (do pobrania w zakladce: Pliki do pobrania).