Zasady recenzowania artykułów

  1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów spoza jednostki macierzystej, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
  2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym określeniem, czy dany artykuł kwalifikuje się do opublikowania w Czasopiśmie Technicznym.
  3. Nazwiska recenzentów są tajne, obowiązuje zasada „double-blind review proces”.
  4. Lista wszystkich recenzentów jest publikowana w każdym ostatnim numerze Czasopisma Technicznego w danym roku.