Wymagania redakcyjne

Strona pierwsza (tytułowa) artykułu

Ilustracje

Wzory matematyczne


Przypisy i literatura

  1. Wydawnictwa książkowe: [1] Kulczycki P.,  Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, Warszawa 2005.
  2. Czasopisma: [2] Kowalski P.A.,  Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego, “Technical Transactions”, Vol. 3-AC/2013, 55–79.
  3. Rozdziały: [3] Kacprzyk J.,  Rozmyte programownie dynamiczne, [In:] Techniki informacyjne w badaniach systemowych, eds. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007, 231–282.
  4. Prace zbiorowe: [4] Techniki informacyjne w badaniach systemowych, eds. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007.
  5. Strony internetowe: [5] Czasopismo Techniczne [online], http://czasopismotechniczne.pl (access: 03.07.2015).