Informacje ogólne

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.

Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Za publikację artykułu autorzy otrzymują 13 punktów (ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją zamieszczono w zakładce "Pliki do pobrania"). Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.

Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim. Artykuły napisane w innych językach nie będą przyjmowane.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne (skład kolegium znajduje się w zakładce "Skład Rady Naukowej i listy recenzentów"). Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.

Opracowaniem redakcyjnym zajmuje się w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej Sekcja Czasopisma Technicznego w składzie:

Redakcja przyjmuje artykuły z następujących dziedzin: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Fizyka, Matematyka i Środowisko.