PL | EN

Nowe zasady publikacji

Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Czasopismo Techniczne nie jest wydawane z podziałem na serie, dotychczas związane z poszczególnymi wydziałami.

 

Ponadto Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że ze względu na nową formę wydawniczą Czasopisma oraz nowy layout przyjmowane są tylko artykuły zapisane w programie Word, zawierające określone elementy i sformatowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły złożone w innych programach bądź w formacie pdf nie będą przyjmowane.

Od 1 stycznia 2018 roku Czasopismo Techniczne będzie wydawane na wydawane na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Opłaty za publikację artykułu

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 9 Rektora PK z dnia 31 stycznia 2017 roku, od dnia 1 lutego 2017 roku koszt publikacji artykułu w Czasopiśmie Technicznym wynosi 350 zł brutto.

 

Numer: 5
Rok: 2018
Archiwum

Architektura

Maciej Delnicki

Problematyka kształtowania ładu przestrzennego zabudowy na terenach porolnych

Ewa Grabowski

Percepcja miasta polskiego w oczach amerykańskiego urbanisty

Krzysztof Kafka

Urbanista w Polsce. Wykonywanie zawodu urbanisty i planisty przestrzennego w Polsce i innych krajach europejskich

Wojciech Bobek, Katarzyna Łakomy

Współczesne procesy zachodzące na terenach historycznej zieleni miejskiej a dobory materiałowe – wprowadzenie do badań

Valeriy Tovbych, Anna Viazovska, Yuriy Kryvoruchko

Miejsce i ludzie: krajobraz jako podstawa dla zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej

Budownictwo

Magdalena Grudzińska

Systemy szklarniowe w modelowaniu quasi-stacjonarnym

Tadeusz Majcherczyk, Katarzyna Kryzia, Zbigniew Niedbalski

Wpływ zruszenia górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego

Karol Prałat, Ewa Krymarys

Pomiary wielkości rozkładu cząstek wybranych materiałów budowlanych z zastosowaniem metody dyfrakcji laserowej

Elektrotechnika

Volodymyr Samotyy, Sergii Telenyk, Petro Kravets, Volodymyr Shymkovych, Taras Posvistak

System balansowy kulkowy w czasie rzeczywistym z równoległymi obliczeniami FPGA

Środowisko

Marek Kubala, Jadwiga Królikowska, Dariusz Wawrentowicz

Ocena praktycznego zastosowania metody dekompozycji i ekwiwalentnej zamiany w analizie niezawodności systemu kanalizacyjnego

Michał Grodecki, Cezary Toś, Marcin Pomierny

Zabezpieczenie wykopu ścianą szczelinową – monitoring inklinometryczny i symulacje numeryczne

Nauki Podstawowe

Adam Bednarz, Ludwik Byszewski

Ciągła zależność całkowych rozwiązań od nielokalnych warunków początkowych, nielokalnych semiliniowych ewolucyjnych funkcjonalno-różniczkowych zgadnień Cauchy’ego pierwszego i drugiego rzędu

Mechanika

Augustyn Lorenc, Maciej Szkoda, Ewelina Wyraz

Metody identyfikacji optymalnego pozycjonowania produktów w magazynie pod kątem minimalizacji kosztów związanych z kompletacją zamówień