PL | EN

Nowe zasady publikacji

Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Czasopismo Techniczne nie jest wydawane z podziałem na serie, dotychczas związane z poszczególnymi wydziałami.

 

Ponadto Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że ze względu na nową formę wydawniczą Czasopisma oraz nowy layout przyjmowane są tylko artykuły zapisane w programie Word, zawierające określone elementy i sformatowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły złożone w innych programach bądź w formacie pdf nie będą przyjmowane.

Od 1 stycznia 2018 roku Czasopismo Techniczne będzie wydawane na wydawane na licencji Creative Commons BY-NC-SA 3.0.

Opłaty za publikację artykułu

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 9 Rektora PK z dnia 31 stycznia 2017 roku, od dnia 1 lutego 2017 roku koszt publikacji artykułu w Czasopiśmie Technicznym wynosi 350 zł brutto.

 

Numer: 12
Rok: 2017

Architektura

Michał Nessel

Zależność między parametrami kulturowymi i geograficznymi w projektowaniu algorytmicznym – przykładowy algorytm

Michał Krupa

Geneza powstania i historia rozwoju przestrzennego Rabki-Zdroju w okresie średniowiecza – wstęp do badań

Marcin Charciarek

Architektura elementarna – pomiedzy racjonalizmem a poetyką formy

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenno-inwestycyjne Zwierzyńca. Cztery pory roku

Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Magdalena Czałczyńska-Podolska

Zaangażowanie społeczne w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu

Elżbieta Waszczyszyn

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Historia i architektura

Chemia

Grzegorz Kurowski, Otmar Vogt, Jan Ogonowski

Mikroorganizmy zdolne do degradacji powłok malarskich

Tomasz M. Majka, Agnieszka Leszczyńska, Krzysztof Pielichowski

Właściwości mechaniczne vs degradacja biotyczna nanokompozytów poliamid/krzemiany warstwowe

Budownictwo

Dmytro Нladyshev, Roman Kinasz

Miejscowe działanie obciążenia na kostki betonowe

Remigiusz Wojtal, Laurence R. Rilett

Kalibracja modeli mikrosymulacyjnych systemów wczesnej detekcji i ostrzegania na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Informatyka

Jerzy Orlof

Wyznaczanie wykresu widoczności na podstawie chmury punktów w programie AutoCad Civil 3D

Elektrotechnika

Krzysztof Tomczyk, Marek Sieja

Ocena propagacji niepewności modelowania przez procedury wyznaczania maksymalnych błędów dynamicznych

Środowisko

Marta Bożym, Agnieszka Bok

Zalety i wady solarnej suszenia osadów ściekowych w Polsce

Marek Kubala

Przydatność analizy skupień w analizie danych pozyskanych w monitoringu środowiska wodnego

Renata Sikorska-Bączek

Instalacja chłodnicza z energooszczędnym agregatem z regulowaną wydajnością na potrzeby komory do przechowywania owoców

Mechanika

Augustyn Lorenc, Małgorzata Kuźnar

Analiza kosztów i ryzyka w transporcie intermdalnym – analiza wariantowa

Karol Miądlicki, Mateusz Saków

Zastosowanie systemu wizyjnego do sterowania podstawowymi funkcjami obrabiarki CNC za pomocą gestów

Agnieszka Żyra, Rafał Bogucki, Sebastian Skoczypiec

Stan powierzchni stali austenitycznej po obróbce EDM w różnych ciekłych dielektrykach

Nauki Podstawowe

Marcin Majka, Giacomo Gadda, Angelo Taibi, Piotr Zieliński

Wływ chorób zastawki aortalnej na przebiegi ciśnienia w wybranych miejscach układu tętniczego człowieka