PL | EN

Nowe zasady publikacji

Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Czasopismo Techniczne nie jest wydawane z podziałem na serie, dotychczas związane z poszczególnymi wydziałami.

 

Ponadto Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że ze względu na nową formę wydawniczą Czasopisma oraz nowy layout przyjmowane są tylko artykuły zapisane w programie Word, zawierające określone elementy i sformatowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły złożone w innych programach bądź w formacie pdf nie będą przyjmowane.

Od 1 stycznia 2018 roku Czasopismo Techniczne będzie wydawane na wydawane na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Opłaty za publikację artykułu

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 9 Rektora PK z dnia 31 stycznia 2017 roku, od dnia 1 lutego 2017 roku koszt publikacji artykułu w Czasopiśmie Technicznym wynosi 350 zł brutto.

 

Numer: 6
Rok: 2018
Archiwum

Architektura

Krystian Banet, Ewelina Stypułkowska

Adaptacja obszaru Starych Dębnik w Krakowie do potrzeb mobilności osób niewidomych

Damian Poklewski-Koziełł

W poszukiwaniu zdrowej równowagi na przykładzie nowej dzielnicy Seestadt Aspern w Wiedniu

Liudmyla Ruban

Zasady projektu architektury i krajobrazu obszarów wodnych

Chemia

Karolina Kula, Agnieszka Łapczuk-Krygier

Diazafluoren w reakcjach 1,3-dipolarnej cykloaddycji: krótki przegląd

Budownictwo

Evgen Aleshinskiy, Vitalii Naumov, Oksana Pestremenko-Skripka

Modelowanie procesów technologicznych na przejściach granicznych na Ukrainie

Krystian Birr

Modelowanie wyboru środka transportu dla obszarów zurbanizowanych

Mariusz Dudek, Katarzyna Solecka, Matthias Richter

Wielokryterialna ocena wyboru środków miejskiego transportu pasażerskiego z wykorzystaniem metod Electre i AHP

Bożena Hoła, Tomasz Nowobilski, Jarosław Rudy, Krzysztof Czarnocki

Analiza wpływu wybranych czynników na wypadkowość w budownictwie

Piotr Sawicki, Szymon Fierek

Wpływ długoterminowych zmian popytu na problem jednoczesnego wyznaczania przebiegu linii i lokalizacji zajezdni w systemie transportu zbiorowego

Anna Sołtys, Józef Pyra, Michał Twardosz

Sterowanie strukturą drgań wzbudzanych w czasie robót z użyciem MW

Elektrotechnika

Andrzej Bień, Edward Layer

Wykorzystanie cyfrowego przetwarzania sygnałów do pomiaru mocy czynnej

Krzysztof Tomczyk, Marek Sieja

Zależność błędu bezwzględnego od wartości parametrów akcelerometru z wyjściem napięciowym

Mechanika

Tomasz Dębiński

Oszacowanie lokalizacji i parametrów geometrycznych strefy półciekłej próbek stalowych

Halszka Skórska, Jerzy Sładek

Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego wyświetlacza typu head-up na percepcję kierowcy

Grzegorz Kaczor, Maciej Szkoda

Zastosowanie metody symulacyjnej w ocenie niezawodności systemów transportowych