PL | EN

Nowe zasady publikacji

Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Czasopismo Techniczne nie jest wydawane z podziałem na serie, dotychczas związane z poszczególnymi wydziałami.

 

Ponadto Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że ze względu na nową formę wydawniczą Czasopisma oraz nowy layout przyjmowane są tylko artykuły zapisane w programie Word, zawierające określone elementy i sformatowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły złożone w innych programach bądź w formacie pdf nie będą przyjmowane.

Od 1 stycznia 2018 roku Czasopismo Techniczne będzie wydawane na wydawane na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Opłaty za publikację artykułu

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 9 Rektora PK z dnia 31 stycznia 2017 roku, od dnia 1 lutego 2017 roku koszt publikacji artykułu w Czasopiśmie Technicznym wynosi 350 zł brutto.

 

Numer: 4
Rok: 2018
Archiwum

Architektura

Marcin Charciarek

Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej, część 1

Rafał Blazy

Idee przekształcania miast – przykłady z Aglomeracji Śląskiej

Marcin Charciarek

Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej, część 2

Peter Gyori, Albert Fekete, Agnes Herczeg

Widzenie a postrzeganie – tworzenie przestrzeni dla praktyk religijnych

Magdalena Rzeszotarska-Pałka

Ponad niebiosa – pomnik Chrystusa w krajobrazie

Dorota Wantuch-Matla

Mikroprzestrzenie – zarys badań typologicznych na przykładach krakowskich

Karolina Mazur, Stanisław Kuciel

Kompozyty na osnowie odpadowego polistyrenu z mikrocząsteczkami tufu

Chemia

Krystian Leski, Przemysław Luty, Andrzej Łucki, Dawid Jankowski

Zastosowanie kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną w procesie spalania paliw

Dominika Misiura, Tomasz M. Majka

Przegląd sposobów pozyskiwania spienionego PET metodą reaktywnego wytłaczania

Elektrotechnika

Volodymyr Samotyy, Ulyana Dzelendzyak, Andriy Pavelchak

Model ewolucyjny optymalizacji parametrycznej urządzeń elektromagnetycznych o zmiennej strukturze

Leonid Moroz, Volodymyr Samotyy

Metoda CORDIC obliczania funkcji eksponencjalnej

Sergii Telenyk, Oleksandr Rolik, Eduard Zharikov, Yevhenii Serdiuk

Energooszczędne zarządzanie zasobami centrów danych za pomocą algorytmu wyszukiwania promieniowego

Nauki Podstawowe

Adam Bednarz, Ludwik Byszewski

Abstrakcyjne nielokalne funkcjonalno-różniczkowe ewolucyjne zagadnienie Cauchy’ego rzędu drugiego

Mechanika

Patrycja Bazan, Stanisław Kuciel

Charakterystyka mechaniczna kompozytów na bazie polioksymetylenu i wpływ dodatku silikonu na zachowanie mechaniczne wytworzonych kompozytów

Stefan Chwastek

Wybrane zagadnienia optymalizacji żurawi z wychylnym wysięgnikiem

Sławomir Kowalski

Wpływ powłoki CrN+a-C:H:W na rozwój zużycia frettingowego w modelu połączenia wtłaczanego koło–oś zestawu kołowego pojazdów szynowych

Paweł Lempa, Michal Ptaszynski, Fumito Masui

Wykorzystanie algorytmu genetycznego do optymalizacji ilościowego modelu motywacji ucznia