PL | EN

Nowe zasady publikacji

Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Czasopismo Techniczne nie jest wydawane z podziałem na serie, dotychczas związane z poszczególnymi wydziałami.

 

Ponadto Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że ze względu na nową formę wydawniczą Czasopisma oraz nowy layout przyjmowane są tylko artykuły zapisane w programie Word, zawierające określone elementy i sformatowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły złożone w innych programach bądź w formacie pdf nie będą przyjmowane.

Od 1 stycznia 2018 roku Czasopismo Techniczne będzie wydawane na wydawane na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Opłaty za publikację artykułu

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 9 Rektora PK z dnia 31 stycznia 2017 roku, od dnia 1 lutego 2017 roku koszt publikacji artykułu w Czasopiśmie Technicznym wynosi 350 zł brutto.

 

Numer: 2
Rok: 2018
Archiwum

Mechanika

Dominik Kwiatkowski, Edwards Lisowski

Badania nieliniowe poduszki pneumatycznej w programie SolidWorks Simulation 2016

Krzysztof Wach

Pomiary kątowych oraz liniowych przemieszczeń koła kierowanego

Środowisko

Bernard Twaróg

Interakcja warunków hydraulicznych oraz konstrukcji – rozwiązywanie problemów FSI na przykładzie obiektu hydrotechnicznego

Elektrotechnika

Krzysztof Schiff

Algorytm mrówkowy dla potrójnego zagadnienia dopasowania

Budownictwo

Dariusz Starkowski

Wykorzystanie metod zabezpieczenia ładunków przedsiębiorstwa Allsafe. Częśc 2: analiza systemowa doboru systemu zabezpieczenia ładunku w naczepie ciężarowej

Marian Gwóźdź

Różnicowanie elementów niezawodności budowlanych konstrukcji drewnianych

Chemia

Przemysław Woliński, Agnieszka Kącka-Zych

Chemia 2-arylo-1-cyjano-1-nitroetenów. Część II. Chemiczne transformacje

Przemysław Woliński, Radomir Jasiński

Chemia 2-arylo-1-cyjano-1-nitroetenów. Część I. Otrzymywanie i właściwości fizyczne

Architektura

Anna Ziobro

Planistyczne czynniki jakości środowiska zamieszkania w modelowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej Krakowa

Urszula Nowacka-Rejzner

Woda w kreacji rewitalizowanych obszarów miejskich. Przykład King’s Cross Central

Rafał Zieliński

Zagadnienie liniowości nabrzeża na podstawie przemian brzegowych Lyonu

Artur Jasiński

Zabezpieczenie przestrzeni publicznych przed samochodowymi atakami terrorystycznymi

Agnieszka Matusik

Dolina rzeczna jako hydrologiczno-urbanistyczny układ dynamiczny w strukturze współczesnego miasta

Anna Bijak, Kinga Racoń-Leja

Polityczne aspekty parku Tempelhof

Mateusz Gyurkovich, Adolfo Sotoca

W kierunku Krakowskiej Metropolii – marzenie czy rzeczywistość? Wybrane problemy