PL | EN

Nowe zasady publikacji

Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Czasopismo Techniczne nie jest wydawane z podziałem na serie, dotychczas związane z poszczególnymi wydziałami.

 

Ponadto Redakcja Czasopisma Technicznego informuje, że ze względu na nową formę wydawniczą Czasopisma oraz nowy layout przyjmowane są tylko artykuły zapisane w programie Word, zawierające określone elementy i sformatowane zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły złożone w innych programach bądź w formacie pdf nie będą przyjmowane.

Od 1 stycznia 2018 roku Czasopismo Techniczne będzie wydawane na wydawane na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Opłaty za publikację artykułu

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 9 Rektora PK z dnia 31 stycznia 2017 roku, od dnia 1 lutego 2017 roku koszt publikacji artykułu w Czasopiśmie Technicznym wynosi 350 zł brutto.

 

Numer: 3
Rok: 2018
Archiwum

Budownictwo

Andrzej Flaga, Renata Kłaput, Agnieszka Kocoń

Badania modelowe rozkładu ciśnienia wiatru czterech różnych hal namiotowych

Elektrotechnika

Ilona Lagun, Adrian Nakonechnyy, Volodymyr Samotyy

Wykorzystanie logiki rozmytej dla optymalizacji wyboru falek bazowych

Krzysztof Wójcik, Dariusz Pałka, Olaf Bar

Metoda “OTO” tworzenia mikro-ontologii – podstawowe warianty algorytmu

Chemia

Sylwia Piątkowska, Monika Gwadera

Wpływ zewnętrznych oporów przenoszenia masy na szybkość adsorpcji w fazie ciekłej

Justyna Jamróz, Dawid Jankowski

Charakterystyka wytwarzania alkoholu etylowego

Justyna Jamróz, Dawid Jankowski

Projekt laboratoryjnej kolumny rektyfikacyjnej do pracy okresowej

Architektura

Krystyna Paprzyca

Koncepcja rozwoju miasta Oświęcim poprzez ofertę wzrostu walorów kulturowych, użytkowych

Tingting Chen, Justyna Kobylarczyk, Michał Krupa, Dominika Kuśnierz-Krupa

Wielowątkowość małego miasta

Elżbieta Kaczmarska, Małgorzata Kaczmarska

Nowe realizacje w nadbrzeżnej strefie Liverpoolu

Środowisko

Bożena Babiarz, Alicja Puszkarewicz

Wybrane przyczyny problemów eksploatacyjnych wywołanych wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej

Jacek Dawidowicz, Andrzej Czapczuk

Niezawodność wiejskich systemów dystrybucji wody w zależności od układu przewodów sieci

Krzysztof Gaska, Agnieszka Generowicz, Józef Ciuła

Zaawansowany model optymalizacji systemów gospodarki odpadami w metropoliach wykorzystujący równoległą architekturę obliczeniową

Justyna Mazur

Rośliny jako naturalne filtry przeciwpyłowe – badania wstępne

Tomasz Siuta

Wpływ zagłębienia niecki wypadowej na zmiany charakterystyki odskoku hydraulicznego

Barbara Tchórzewska-Cieślak

Charakterystyka funkcji ryyzka w analizach i ocenach bezpieczeństwa systemów zaoaptrzenia w wodę

Mechanika

Sylwia Łagan, Aneta Liber-Kneć

Określenie właściwości mechanicznych linerów ortopedycznych z wykorzystaniem eksperymentu i modelowania konstytutywnego

Andrzej Skrzyniowski, Andrzej Mruk, Dorota Skrzyniowska

Samochodowy parking obrotowy