Regulamin

Nasze wydawnictwa można zamawiać w następujący sposób:

 • sklep internetowy: "Koszyk"
 • poczta elektroniczna: wydawnictwo@pk.edu.pl
 • faks: 012 628 37 60
 • listownie - pod adresem:
  Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

W treści zamówienia należy podać:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko i adres osoby zamawiającej lub firmy, numer telefonu)
 • Tytuł, autor, liczba egzemplarzy
 • Sposób zapłaty (przelewem lub za zaliczeniem pocztowym).

Do ceny książek doliczamy koszty przesyłki. Zrealizowane zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, we wtorki i piątki.   Istnieje również możliwość zamówienia swojego kuriera.

Przy zamówienia przez instytucję prosimy o podanie numeru NIP. Prosimy również o dopisanie pod zamówieniem:

„Upoważniam Wydawnictwo PK do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.”

 

Regulamin


Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym jest Politechnika Krakowska – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 1.
 2. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).
 3. Koszt  dostarczenia zamówionego towaru  zależny od wyboru formy płatności.
 4. Księgarniom udzielamy 25% rabatu.
 5. Rejestracja i zakup książki przez witrynę www. wydawnictwo.pk.edu.pl jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych informacji o kliencie przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
 6. Dane osobowe klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
 7. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie i poprawiania go.
 8. Przyjmuje się, że klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Sposoby dostarczania towaru i terminy realizacji zamówień


Zrealizowane zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w poniedziałki, środy i piątki. Istnieje również możliwość zamówienia swojego kuriera.


Formy płatności


Przy zakupie książek możliwe są następujące formy płatności:

1. Dla klientów indywidualnych:

- płatność przy odbiorze przesyłki (zaliczenie pocztowe)

- płatność przelewem

2. Dla bibliotek i instytucji:

- płatność przelewem

Klient jest zobowiązany do zapłaty za przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

Koszty wysyłki:

Forma płatności -  przelew

g

 przesyłka ekonomiczna (zł)

przesyłka priorytetowa (zł)

0-1000

10,00

11,00

1000-2000

13,00

14,00

2000-5000

20,00

21,00

5000-10000

27,00

30,00

 

Forma płatności – zaliczenie pocztowe

g

cena w zł

0-500

30,00

500-1000

30,00

1000-2000

30,00

2000-5000

30,00

3000-10000

30,00

 


Zwrot zakupionego towaru


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klienci mogą odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 od otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia oraz przesłanie dowodu zakupu. Nieuszkodzony towar należy przesłać na własny koszt na adres Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej: ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków

Po rozpatrzeniu sprawy wpłata określonej kwoty nastąpi przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe.


Reklamacje


W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Wydawnictwem Politechniki Krakowskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), r zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedłożeniu Wydawnictwu PK protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

© 2013 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
UWAGA: Ta strona wykorzystuje cookies w celu umożliwienia złożenia zamówienia oraz w celach statystycznych. Jeżeli nie zgadzasz się z tym wyłącz obsługę cookies lub opuść stronę.